Reklam som väcker starka känslor ökar försäljningen

Reklam som väcker starka känslor visar sig och sälja bättre enligt en ny studie.
Bakom upptäckten finner vi företaget ThinkTV som vill slå ett slag för tv-reklam. Enligt dem är det den bästa kanalen för att visa budskap som väcker känslor och kan då också konvertera fler konsumenter till köp.
Det visar sig att reklam som skapar starka reaktioner också fick 16 procent högre uppmärksamhet, jämfört med annonser som har känslomässigt svagare budskap.
Här är en sådant reklamklipp för Cadbury:

Det visar sig också i studien att budskap som väcker starka känslor också har 30 procent högre påverkan på försäljningen.
Resultaten baseras på 140 konsumenter som fick se 15 reklamklipp som var skapade för att väcka känslor som skratt, inspiration, sorg och vrede.
“When TV ads elicit strong reactions they will deliver more sales but they are however difficult to create. It is important to recognise that getting your ad seen still plays a more important role: low emotion ads will still gain more attention when distributed on more visible platforms than a highly emotional ad that can be barely seen,” förklarar projektledaren bakom studien.
Behöver du en text?
Textbyrån Connected Work skriver allt från produktbeskrivningar, blogginlägg, pressmeddelanden och debattartiklar. Våra kunder gillar oss skarpt och det kommer ni också att göra.