Reklam på fler enheter ger bättre varumärkesigenkänning

En studie i England har just bevisat något som vi trodde var sant, att om du ser samma reklam på olika enheter kommer du ihåg varumärket bättre. Faktum är att du kommer ihåg det dubbelt så bra som om du bara ser reklamen på en enhet.
Vanligtvis känner konsumenter igen ett varumärke 12 % bättre om de sett en annons på en enhet. För de konsumenter som sett samma reklam på två olika enheter var dock igenkänningen 21 % högre, det vill säga nästan dubbelt så bra. Motsvarande effekt kunde även observeras för de varumärken som ligger ”top-of-mind” för konsumenten där reklam från en enhet gjorde att varumärket låg top-of-mind i 7 % av fallet, och med reklam från flera enheter var effekten 11%
Det innebär att det nu finns belägg för att det lönar sig att inte lägga alla ägg i samma korg. Du ska inte bara satsa på annonser på Snapchat, eller tänka ”mobile only”. Om du verkligen vill nå konsumenterna med budskap som gör skillnad behöver du göra det på flera olika enheter, och sannolikt behöver du finnas på olika plattformar för att åstadkomma det.
Värt att notera är att det fortfarande är svårt att komma ihåg själva annonsen, även om den synts på flera olika ställen. Om annonsen bara syntes på en enhet kom 4 % av konsumenterna ihåg den, medan om den syntes på flera enheter kom 8 % ihåg annonsen. Därför kan det vara värt att fundera på hur du mer långsiktigt bygger ditt varumärke genom återkommande budskap om dina kärnvärden. På så sätt kommer du kunna lyfta varumärkesigenkänningen, och successivt kunna jobba upp en positiv bild av ditt varumärke utöver att det känns igen av konsumenten.
Givetvis kan annonser fokuserade på att lyfta fram en viss vara under en period ge ökad försäljning av den varan, men det är genom att bygga en relation mellan dig och konsumenten som du skapar ett ökat livstidsvärde och kan bygga en långsiktighet i ditt varumärke.
Undersökningen är gjord av företaget OnDevice Research och studien heter Path to Purchase tracker. Den finns att få tag på här!