Reclaimit AB tillsätter ny VD från Klarna

Reclaimit växlar upp takten och rekryterar en ny VD, Wilhelm Hamilton. Han kommer närmast från en tjänst som globalt ansvarig för rese-vertikalen på Klarna.

Reclaimit erbjuder en SaaS-tjänst inriktad på retur-, reklamations- och serviceärenden för retailmarknaden. Bolagets affärsidé är att automatisera returprocessen oavsett kanal – från butik, e-handel och kundservice till lager och leverantör.

Jag känner mig entusiastisk och ödmjuk över förtroendet att få leda Reclaimit in i en ny tillväxtfas. Detaljhandeln står inför en utmanade situation, där den traditionella fysiska handeln måste öka effektiviteten och e-handelskanalen måste adressera ökande returkostnader. Samtidigt vill man förbättra kundupplevelsen för att få fler lojala, återkommande och lönsamma kunder. Reclaimit har, med sin långa erfarenhet av att skapa lönsam och kundvänlig retur- och reklamationshantering, nycklarna för att lösa dessa utmaningar. Det kommer att vara en förutsättning för ökad lönsamhet i såväl e-handel som fysiska kanaler, säger Wilhelm Hamilton, tillträdande VD.

Reclaimits avgående VD och medgrundare Håkan Johansson kvarstår som delägare och går nu in som bolagets styrelseordförande.