Rask blir ansvarig för byrånätverk och strategi på Aller media

Anders Rask tillträder rollen som ansvarig för Aller medias strategi och byrånätverk. Anders ska i den nya rollen ansvara och utveckla Aller medias byrånätverk i Sverige samt ingå i ledningsgruppen med fokus på omställning och nya tillväxtområden.

I samband med förändringen tillträder Anders även som ordförande för styrgruppen i det nordiska byrånätverket Ahead Group inom Allerkoncernen.

Anders Rask, idag VD på OTW, kommer i sin nya roll ansvara för att koordinera styrgruppen gällande koncernens nordiska byrånätverk Ahead Group, som består av totalt elva byråer, inklusive de svenska byråerna OTW och Make Your Mark. Affärsområdet är ett strategiskt tillväxtområde för Aller media Sverige med fokus på tillväxt och förvärv. Anders kommer även att tillträda som styrelseordförande i OTW samt ingå i styrelsen för Make Your Mark. Vidare kommer Anders att ingå i Aller medias ledning med uppgift att bidra i omställningen av bolaget med fokus på nya tillväxtområden såväl som effektivisering av kärnverksamhet.

– Mina tio år på OTW har varit en mycket spännande resa där företaget har förändrats i grunden. OTW står mycket väl rustat inför framtiden och är den byrå som drar mest nytta av medielandskapets utveckling och branschglidningen bland byråerna. Det sätt OTW möter marknaden på är unikt och ger starka resultat. Nu ser jag fram emot att ta mig an Aller medias strategiska frågor, det är här och nu mediehusens framtid avgörs och det saknas inte utmaningar. Dessutom ser jag fram emot att koordinera och bidra till utvecklingen av Ahead Group som Nordens starkaste byrånätverk, säger Anders Rask.

Anders Rask tillträder den nya rollen den 1 april. Hans efterträdare blir Marcus Wikner, nuvarande vice vd på OTW.