Rapport: Svenskarnas inställning till artificiell intelligens

Svenskarnas inställning till artificiell intelligens har kartlagts i en undersökning av GfK på uppdrag av Huawei. Den visar att majoriteten är positivt inställda men det är några saker som oroar.

Hela 70 procent tror till exempel att AI kommer förbättra och utveckla tekniken. Men vad finns det för potentiella problem med artificiell intelligens? Enligt svenskarna är den största risken att AI används i brottsligt syfte.

Rapporten som bygger på en riksrepresentativ undersökning visar att många har positiva tankar kring den nya tekniken. Sju av tio tror nämligen att artificiell intelligens kommer att förbättra samt utveckla tekniken. Även om det råder en positiv syn på AI ser många svenskar också risker. Hela 45 procent uppger att tekniken skrämmer dem. Hälften svarar att artificiell intelligens skulle kunna användas i brottsligt syfte. Säkerhetsproblem och integritetstrång är ytterligare risker som svenskarna ser med AI.

Undersökningen visar också att närmare en tredjedel tror att datorer med AI kommer att vara smartare än människor i framtiden. 12 procent menar att så redan är fallet. Endast 27 procent anser att mänskligheten kommer förbli överlägsen tekniken.

Topp fem: Det här tycker svenskarna om AI
1. Det kommer förbättra och utveckla tekniken 70 %
2. Jag tycker det är intressant 66 %
3. Det kommer förbättra och utveckla samhället 55 %
4. Det skrämmer mig 45 %
5. Det känns avlägset 24 %

Topp fem: De här problemen ser svenskarna med AI
1. Att tekniken används i brottsligt syfte 50 %
2. Säkerhetsproblem 48 %
3. Att vi litar för mycket på AI-tekniken 39 %
4. Integritetsintrång 32 %
5. AI-datorer kan bli smartare än människor och därmed ett hot 22 %

Om undersökningen och resultat:
Undersökningen baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av GfK NORM på uppdrag av Huawei.

Hur väl stämmer följande påståenden in på dina tankar om AI?

Totalt Kvinna Man
Det kommer förbättra och utveckla tekniken 70 % 66 % 74 %
Jag tycker det är intressant 66 % 57 % 75 %
Det kommer förbättra och utveckla samhället 55 % 51 % 59 %
Det skrämmer mig 45 % 48 % 42 %
Det känns avlägset 24 % 27 % 21 %
Jag har hört talas om det men jag förstår inte vad det är 17 % 22 % 13 %
Jag bryr mig inte 15 % 16 % 13 %

Vilka problem ser du med AI-teknik?

Totalt Kvinna Man
Att tekniken används i brottsligt syfte 50 % 49 % 51 %
Säkerhetsproblem 48 % 44 % 52 %
Att vi litar för mycket på AI-tekniken för att sen upptäcka att det inte fungerar tillräckligt bra 39 % 38 % 39 %
Integritetsintrång 32 % 32 % 32 %
AI-datorer och robotar kan bli smartare än människor och blir därmed ett hot 22 % 20 % 25 %
Jag kan förlora mitt jobb till AI-tekniken 13 % 11 % 14 %
Jag litar inte på vad AI-tekniken kan göra 11 % 12 % 10 %
Jag ser inga problem 2 % 1 % 3 %
Vet ej 13 % 17 % 8 %
Annat, nämligen: 1 % 1 % 2 %

Tror du att AI kommer att göra datorer smartare än människor i framtiden?

Totalt Kvinna Man
Ja 31 % 24 % 39 %
Nej 27 % 26 % 29 %
AI är redan smartare än människor 12 % 15 % 10 %
AI och människor kommer vara lika smarta 7 % 8 % 6 %
Vet ej 22 % 27 % 17 %