Rapport om svensk e-handel ute nu

E-handelns tillväxtbana är fortsatt stark. Under tredje kvartalet 2014 ökade e-handeln i Sverige med 17 procent. Det är framförallt barnartiklar/leksaker och bygghandeln som driver tillväxten, men även den betydligt mognare elektronikhandeln visar stark tillväxt under perioden.

Svenska konsumenter har under året återfått både förtroende och konsumtionslust efter en
tid av återhållsamhet. E-handeln fick också känna av denna återhållsamhet, men inte i lika
hög utsträckning som fackhandeln. E-handeln har istället visat tvåsiffriga tillväxttal kvartal efter kvartal sedan 2012. Det finns i dagsläget inga tecken på att den utveckling som vi sett under den senaste tiden drastiskt skulle avta framöver, men i takt med att hela branschen mognar kommer det att bli allt svårare att nå lika starka utvecklingstal. De företag som deltagit i undersökningen tror själva på en omsättningsökning framöver.

> Läs hela rapporten här