Rapport om kvalitet i webbpanelundersökningar

Undersökningar genomförs ofta via webbpaneler idag då det går snabbare att samla in svaren och blir framförallt billigare. SurveyMonkey, Easyresearch och SurveyMesh är några exempel på verktyg som används för insamlingen av svar.

Då webbpanelundersökningar kännetecknas av andra möjligheter och problem än traditionella undersökningar har mätinstitut och användare av datan ställts inför svårigheter att bedöma kvaliteten i resultaten. Surveyföreningen har därför tillsatt en kommitté att genomföra en studie som belyser kvalitets-frågor och presenterar mått som på olika sätt kan beskriva kvalitet i webbpanelundersökningar.

Rapporten vänder sig till aktörer som kommer i kontakt med webbpaneler.

I mars 2014 presenterades den slutliga versionen rapporten (klicka här för rapporten).

Om du inte är statistiskt bevandrad bör du nog ringa en kompis som är det innan du djupdyker i rapporten.

På Surveyföreningens webbsida kommer de även att publicera resultat för måtten baserat på underlag från panelleverantörer som beräknat måtten på sina egna paneler. Denna publicering hoppas komma igång under 2014.