Ny rapport om det digitala samhället

Vismas rapport Det digitala samhället analyserar digitaliseringen utifrån tre teman: digitalisering och individen, dagens och framtidens digitala organisationer samt det uppkopplade samhället.
Med digitaliseringen menas här övergången till allt fler digitala verktyg, som automatiserar och effektiviserar, samt hur individer, organisationer och samhället påverkas av skiftet.
Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning som är genomförd bland 1 008 svenskar samt en undersökning som besvarats av 1 402 organisationer. Båda undersökningarna är genomförda i juni 2017. I rapporten bidrar också Vismas digitaliseringsexpert Pär Johansson med analyser och reflektioner kring digitaliseringen av organisationer och samhället.
Några fakta ur rapporten:

  • Rapporten visar att investeringarna i mjukvara ökar mer under nästa år och i 3 av 10 verksamheter än motsvarande för personal. Tydligast är trenden i offentlig sektor, där 4 av 10 bekräftar just detta.
  • 88 procent av de tillfrågade privatpersonerna tror att äldre är en grupp som riskerar att marginaliseras/halka efter när samhället digitaliseras
  • Administration är den arbetsprocess som små och medelstora företag ser störst affärsnytta med att digitalisera, enligt rapporten.
  • Digitaliseringen kommer på allvar ta över handeln framöver. Det handlar inte längre enbart om webbshoppar och appar, utan om att individanpassa shoppingen på innovativa sätt med hjälp av ny teknik.
  • Resultaten i Det digitala samhället tyder på att det finns en viss osäkerhet kopplad till den digitala utvecklingen. Många undrar vad digitaliseringen egentligen kommer att innebära för arbetsmarknaden och samhället i stort. Trots detta välkomnar en majoritet av alla individer, företag och aktörer i offentlig sektor den digitala utvecklingen och ny teknik.
  • AI och maskininlärning kommer de närmaste åren i stor utsträckning förändra hur vi administrerar, organiserar och utför arbete i såväl offentlig sektor som i det privata näringslivet.

Det digitala samhället visar att det här och nu skrivs en ny berättelse om Sverige – en digital berättelse. Den innefattar människor, företag, organisationer och myndigheter i växande samarbete med varandra och ny teknik, som system och maskiner. Även våra beteenden förändras. Resultatet är en värld som i hög takt fylls med “digitalt innehåll”. Och en vardag som präglas av digitala förväntningar på exempelvis effektivisering och automatisering.  
Här kan du ladda ned rapporten