Rapport från BigSurv 18

Nyligen genomfördes konferensen BigSurv, där över 400 representanter från hela världen för första gången träffades och presenterade över 100 papers på temat hur statistiska metoder kan tillämpas i gränslandet mellan survey teori och big data. Nedan följer en kort rapport och några bilder från eventet.

Konferensen hade som syfte att föra samman ledande internationella auktoriteter för att presentera och diskutera hur nya tekniker och metoder kan tillämpas på stora datamängder för att förbättra, komplettera eller ersätta data från komplexa undersökningar. Helt enkelt hur kan undersökningsbranschen hänga med och dra nytta av all den utveckling som sker i samhället och på teknikfronten idag.

Långa, tråkiga formulär ersätts nu av korta, intressanta och roliga undersökningar i takt med att passiv data, annan tillgänglig data kan kombineras med Machine Learning och AI. Det visade presentationer av företag som Telenor, Survey Monkey, Ipsos, Facebook, Google och svenska Tobii samt Inizio. Även forskningen var närvarande med ledande forskare från såväl Europa, USA och Asien. Från Sverige var representanter för SOM-institutet, RISE och Mälardalens högskola på plats.

Du kan läsa mer om konferensen här