Rapport från Almedalen – dag 4

Dag fyra i Almedalen är första dagen då det hela börjar mattas av efter några intensiva dagar. Fortfarande ligger antalet event på över 1.000 st, men det märks att människor börjar bli trötta och allt fler indikerar att de lämnar ön under dagen eller torsdagen. Av partierna är det idag Centern som står i centrum, och Annie Lööf har synts tala på flera platser I Visby. En annan person som idag synts en hel del är Gudrun Schyman, partiledare för Fi.

På HejDigitalt idag var fokus kompetensförsörjning och hur vi ska kunna utbilda människor för ett digitalt arbetsliv när hälften av alla jobb bedöms automatiseras inom 20 år enligt en studie från Institutet för Framtidsforskning. I samband med det diskuterades bland annat vilken roll utbildningsinstitut såsom Yrkeshögskolan ska ha i förhållande till mer snabbfotade företagsdrivna utbildningar. Det var ett tema som sedan återfanns i en debatt på TCOs scen där företrädare för Futurion mötte rektorn på KTH och VDn på Berghs school of communication. Dessvärre saknades två debattörer som kunnat ge andra perspektiv från digitalt utbildningshåll, men båda de mer traditionella institutionerna var överens om att utbildningsväsendet behöver ändras för att tillgodose både behovet av grundläggande utbildningar, och möjligheten att såväl kompetensförstärka som omskola personer. Båda var dessutom överens om att det var i det fysiska mötet där människor får diskutera och bryta idéer mot varandra som det verkliga lärandet sker, inte genom att titta på ett klipp på YouTube. Samtidigt uppger allt fler unga att de lär sig mer från instruktionsfilmer på YouTube eller appar i mobilen än de lär sig i skolan. Så det kan onekligen vara relevant att fundera mer på hur utbildning kommer atts e ut i framtiden.

En annan som lyfte utbildningsfrågan var Fi:s partiledare Gudrun Schyman, men då i syfte att minska brottslighet och öka inkluderingen i samhället. I övrigt har hon en slagkraftig retorik kring feminismen och mot patriarkala strukturer i samhället. Tillsammans med tidigare Socialdemokratiske riksdagsledamoten Veronica Palm diskuterade hon även när vi kan vänta oss att få Sveriges första kvinnliga statsminister. Någon som sannolikt önskade att hon kunde aspirera på den positionen är nog Annie Lööf, vars parti idag stod i centrum för Almedalens uppmärksamhet. I sina anföranden lyfte hon sina förslag för att snabbare integrera människor som kommer till Sverige, initiativ för att rädda Östersjön och övriga miljötankar och dessutom behovet av att stå emot rasistiska och nazistiska strömningar i Sverige. Det var något som blev extra tydligt under hennes tal på kvällen då Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) gjorde en aktion genom att lyfta upp en banderoll med orden ”Folkförrädare” och började skandera så fort hon uttalade sig mot nazism och rasism.

Det här är dock inget som är isolerat till Almedalen, utan en riksdagsgrupp som tillsatts för att jobba med diskriminering i Sveriges riksdag har kunnat konstatera att hot och näthat är mycket vanligt förekommande i riksdagsledamöternas vardag. Detta gäller i synnerhet för unga kvinnor och personer med utländsk bakgrund som får utstå oerhört mycket. Arbetsgruppen har till dags dato endast lyckats kartlägga hur diskriminering och utsatthet ser ut, och efter valet påbörjas arbetet med att hantera problemen och förbättra villkoren för våra förtroendevalda politiker. Redan nu ser vi dock konsekvenserna av det hårdare debattklimatet, då allt fler politiker drar sig för att uttrycka sin åsikt och väcka relevanta frågor, något som riskerar att bli ett allvarlig hot mot den demokrati som Almedalsveckan syftar till att stärka. Oavsett vad man tycker om Centerns politik står det klart bortom rimligt tvivel att de ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter utan att bli avbrutna eller få utstå våld eller hot om våld från antidemokratiska krafter. Där har såväl politiker om rättssamhället en viktig roll att spela, och ännu verkar det vara en lång väg att gå innan politiker kan uttrycka sin åsikt utan risk för att bli kritiserad för annat än just den åsikt de uttrycker.