Rapport från Almedalen – dag 3

Om det var hektiskt igår så var det ännu mer så idag. Med närmare 1200 punkter på programmet, och dessutom en fotbollsmatch som effektivt äter upp flera av de tillgängliga timmarna är det fler event som sker samtidigt än någonsin tidigare. Idag var det Liberalernas dag i Almedalen, och Jan Björklund har lovat att vänta med sitt tal ikväll om förlängningar gör att matchen drar ut på tiden.

Liksom igår började dagen med frukostseminarium med HejDigital, där fokus idag var hur äldre, mer traditionella företag jobbar med digitalisering. Det var spännande att höra hur företag som Stena Line, Telia och Swedbank jobbat för att utveckla sin digitala verksamhet och implementera Artificiell Intelligens som en naturlig ingrediens i det dagliga arbetet. Mest förvånande var nog att Stena Line, ett företag som förknippas med gamla män som kör stora båtar, faktiskt har inte mindre än 11 st AI-applikationer på GitHub som de själva utvecklat, hur många appar har ditt företag på GitHub?

Det var dessutom ett fortsatt fokus på AI och digitalisering, och givetvis var det fortsatta diskussioner kring demokrati, hot mot valet och även diskussioner kring hur parterna skött sig under den senaste mandatperioden. På temat demokrati och hur väl partierna mött väljarnas intressen den senaste tiden hade organisationen Difference har gjort en undersökning som visade på svenskarnas inställningar i flyktingfrågan. Deras studie, som dessutom stämmer väl överens med andra Europeiska undersökningar, visade att svenskarna generellt är mycket positiva till att Sverige tar in flyktingar. Fler än hälften av de tillfrågade ansåg att flyktingar bidrar positivt till den svenska ekonomin, och att fler kulturer berikar det svenska samhället och utvecklar oss som människor. Det var med andra ord en bild som stämmer illa överens med det stora fokus som flyktingfrågan fått i den politiska debatten.

Några andra som gjort undersökningar var Ernst & Young som undersökt hur framtidens handel kommer se ut från ett data- och digitaliseringsperspektiv. Deras undersökning tydde på att den redan inom 3-4 år kommer bli vanligare att företag har en Chief Data Asset Manager, en titel som knappt existerar idag. Dessutom bedöms e-handelsportaler då vara bättre på att förutsäga vad kunderna vill ha än kunderna själva. Inom 7-8 år kommer dessutom fysiska butiker ha samma kapacitet, vilket sannolikt kommer att revolutionera hur köpresan ser ut. Inom 8-12 år kommer sedan AR att användas av en majoritet av handlare, såväl online som i fysiska butiker.

Ytterligare undersökningar levererades sedan av journalistförbundet tillsammans med Institutet för medieforskning. Undersökningen visade hur och vad svenska riksdagsledamöter kommunicerar på Twitter. Det visar sig att de i stor utsträckning hänvisar till artiklar från traditionell media och inte bara kommer med egna reflektioner, men att det även förekommer en del kritik mot media. Flera företrädare menar att det i sak är bra med mediekritik, men många av de tweets som förekommer i studien är mer i linje med den kommunikation vi sett från Trump som snarare syftar till att undergräva mediernas trovärdighet än att korrigera och driva fram bättre journalistik. Dessvärre är undersökningens resultat lite skeva eftersom en stor del av såväl tweets som mediekritik kom från Hanif Bali, som sedan undersökningen gjordes i februari nästan helt har slutat vara aktiv på Twitter. Därför verkar det som att kritiken mot media från riksdagshåll idag kan anses vara högst begränsad, men det är fortfarande relevantatt vara vaksam på hur kritik mot media framförs i ljuset av USAs markant hårdare debattklimat.

På tal om politiker och media har som sagt Jan Björklund sprungit från medietält till medietält och besvarat frågor från vassa reportrar. Mycket av frågorna har såklart rört skolfrågor, migrationsfrågan och krisen i Alliansen. Björklund har dessutom själv velat positionera sig gentemot Sverigedemokraterna genom att sedan idag lyfta vikten av ett svenskt EU-medlemskap, då SD lyft frågan om Svexit. Den allra största frågan är dock hur det går i kvällens fotbollsmatch mot Schweiz, utgången kommer ju i stor utsträckning kunna påverka hur Björklunds tal tas emot av publiken, om det ens kommer några för att lyssna på vad han har att säga.