Rapport från Almedalen – dag 2

Det är dags för Almedalens näst mest eventfyllda dag, av de 4356 event som sker under veckan ligger 1012 av dem på måndagen. Så oavsett vad du är intresserad av finner du det förmodligen idag, samtidigt som det blir omöjligt att hinna med allt som verkar intressant i det digra programmet.

Idag är det vänsterpartiets dag, och Jonas Sjöstedt har sedan tidig morgon bevistat flera medier och frågats ut. Samtidigt har mycket fokus legat på digitalisering och inte minst AI, där närmare 50 event handlar om artificiell intelligens.

Redan klockan 0730 startade dagen med ett flertal frukostseminarier, bland annat det sedan flera år återkommande ”HejDigital” som ger en bild av vad dagen har att erbjuda ur ett digitalt perspektiv. Med det stora fokuset på AI så tog HejDigital fokus på att försöka förstå och förklara vad AI är. I en panel bestående av såväl filosofen Karim Jebari och universitetslektor Fredrik Heintz från Linköpings universitet som Elena Fersman, forskningschef om AI på Ericsson och Ulf Wahlberg från Accentures Nordiska AI-team. Deras beskrivning av vad AI gick delvis isär, men de kunde enas om att AI är komplext och erbjuder flera olika möjligheter, samtidigt finns det tydliga begränsningar och saker vi bör vara medvetna om.

Just möjligheterna var något som en panel med representanter från Google, Spotify, Cool Company, Mjärdevi Science Park och Warp Institute diskuterade, men då ur perspektivet framtidens arbetsmarknad. De menar att AI och teknik har möjlighet att låta fler jobba med vad de brinner för, eftersom teknik kan hantera monotona eller farliga arbetsuppgifter. Dock kräver det mod, nyfikenhet och bete oss mot varandra på ett sätt som vi vill att AI och robotar ska kopiera. Näthat, mobbing och dåligt uppförande är nämligen saker som AI kan lära sig lika lätt som empati, välvilja och generositet. Det är med andra ord dags att bete oss mot andra som vi vill att AI ska bete sig mot oss.

Försvarsfrågan är givetvis ständigt närvarande i dagar som dessa, och såväl ÖB som Försvarsutbildarna och SÄPO berättade under dagen om hot mot såväl Sveriges fysiska territorium som mot våra värderingar och vår infrastruktur. Givetvis är detta något som blir mer aktuellt under ett valår, då det finns risk för obehörig inblandning i valet, såväl före som under och efter den 9:e september.

Men störst fokus ligger trots allt på Vänsterpartiet och såväl partiledaren som flera företrädare och experter diskuterar runt om i Visby vad de står för, hur politiken ser ut och hur ett eventuellt regeringsbildande där V ingår kan komma att se ut. Jonas Sjöstedt själv menar att han hellre samarbetar kring en mittenregering och tvingar bort både M och SD än försöker hitta samarbeten kring exempelvis budget med dessa två. Han trycker även mycket på stödet till de svagaste i samhället och att alla ska ges samma möjligheter genom bra skolgång, en tes som även Ulf Kristersson drev i gårdagens tal. Men trots likheter i retoriken står det klart att de båda har mycket olika utgångspunkt och förslag på hur dessa problem ska lösas.
Utöver detta diskuterades bland annat hur partierna ska nå och engagera unga väljare, hur MeToo-debatten utvecklats sedan hösten 2017, SOM-institutets Johan Martinsson berättade om den valkompass man tagit fram tillsammans med Aftonbladet och hur väl man faktiskt kan lita på valkompasser. Dessutom var Sveriges digitaliseringsminister Peter Eriksson på plats och diskuterade tillsammans med Googles chef för samhällskontakter, en vetenskapsjournalist och en jesuitpater i katolska kyrkan vilken inverkan AI har på oss människor, en ganska pinsam tillställning som med all önskvärd tydlighet visade varför Sverige halkar allt längre efter i den globala digitaliseringen. För att Sverige ska kunna leda en digital utveckling krävs kompetens och förståelse för teknisk utveckling på högsta instans, något som bevisligen saknas i nuläget.

“Sverige har behov av en digitaliseringsminister som förstår teknik och vad en digital värld faktiskt innebär”

Det var en fullspäckad dag där inte mindre än 14 event hann besökas. Men att göra hela dagen rättvisa baserat på att ha sett 1,3 % av de tillgängliga eventen är med andra ord inte rimligt. Däremot kan konstateras att det förs en mängd spännande diskussioner kring massor av olika ämnen, diskussioner och debatter som både bidrar till en ökad kunskap och medvetenhet hos åhörarna, som stimulerar till en öppen och demokratisk samhällsdebatt. Almedalen lever med andra ord fortfarande upp till löftet om att vara en oas för demokrati och debatt kring det svenska samhället och dess framtid.