Rapport från Adobe om Digitala Trender 2015

Adobe har tagit fram en rapport som heter Digital Intelligence Briefing tillsammans med Econsultancy. Rapporten behandlar viktiga marknadsdata, -trender och -möjligheter som digitalanalytiker behöver ha i åtanke under det kommande året – allt från kundupplevelse och innehållsoptimering till mobilmarknadsföring och förmågan att kunna mäta avkastningen på investeringarna. Rapporten som är värd 5.500 kr får du helt gratis, mot att du lämnar uppgifter om dig själv.

Rapporten bygger på en global studie med synpunkter från över 6 000 marknadsförare. Den innefattar jämförelser med data från 2014 och tar upp viktiga regionala skillnader på ett belysande sätt.

Viktiga slutsatser:
– Kundupplevelsen står i centrum under 2015
– Sociala medier, mobil handel, innehåll och personalisering är de områden där det kommer att experimenteras mest
– Geografisk målinriktning innebär en ny era inom den mobila handeln
– Målinriktning och personalisering är det högst prioriterade digitalrelaterade området
– Marknadsföring via flera kanaler kommer att vara högprioriterat för mer än hälften av marknadsförarna under 2015

Klicka här för att ladda ned ett kostnadsfritt exemplar av Digital Intelligence Briefing.