RAM vill nu börja konkurrera med Audience project och MMS

Undersökningsföretaget RAM lanserar nu ett eget leveranskvitto för digitala mätningar av Internet till publicister, mediebyråer och annonsörer. I och med denna lansering kommer man att börja konkurrera med andra stora aktörer, som Audience Project och MMS.

Läs mer: Rocket Fuel och AudienceProject inleder samarbete inom dataanalys

“För att räkna hem en digital reklaminvestering behöver marknadsförare veta hur många personer de har nått i en kampanj d.v.s. antalet individer och hur många gånger som en annons har visats per person genom hela kampanjplanen. För att bibehålla eller öka reklaminvesteringar till online-mediet räcker det idag inte endast med ett leveranskvitto till annonsören som redovisar antalet levererade annonsvisningar, klicks eller ett bruttotal av unika webbläsare från publicister och mediebyråer” säger Björn Engvall, COO RAM Group

Alltför många marknadsförare, som planerar online-kampanjer, upplever nätet som tekniskt och komplicerat menar RAM. I många fall har man svårt att förstå vad man köper och vem som blev exponerad av kommunikationen.

RAM menar att deras kvitto levererar koncisa och precisa mättal med “överskådlig och relevant information om räckvidd och frekvens av kampanjen”. Informationen, som exempelvis antalet unika individer som nåtts i en webbkampanj, ska kunna jämföras med andra medieslag så som TV, print, radio etc.

RAMs leveranskvitto har landspaneler som innehåller 20 miljoner deltagare världen över, och möjlighet att arbeta med publicister i över 70 länder.

Alla RAMs kunder, världen över, har omedelbart tillgång till detta leveranskvitto. RAM redovisar 6 övergripande nyckeltal av hela kampanjen som standard, alla tal kan enkelt ändras till målgrupps-information vilket ger annonsören en total bild av kampanjens räckvidd i absoluta tal samt i deras eftersökta målgrupp.

RAM har samlat in upp till ett 40 tal sociodemografiska variabler från panelisterna, och varje variabel är valbar för att ge ytterligare detaljerad insikt kring resultatet till gagn för annonsörer, mediebyråer och publicister.