RAM lanserar Rametrics 2.0

RAM som är ett undersökningsföretag släpper nu ett Big Data-verktyg som möjliggör snabba sökningar i deras effektdatabas.

Databasen innehåller information från över 70 miljoner individuella intervjuer med mer än 1 000 000 panelister. Alla panelister är segmenterade efter 40 demografiska variabler och varje effektmätning lagras med en stor mängd metadata om kanalen och innehållet som mäts. Varje RAMkund har tillgång till hela sina ”egen” partition i databasen men kan också jämföra sig med referensdatabasen bestående av samtliga kunders mätningar.

Läs också: RAM börjar konkurrera med Audience Project och MMS

Med Rametrics kan kunder vrida och vända på samtliga parametrar som finns lagrade men också använda sig av de förspecificerade nyckelrapporterna som tagits fram och utvecklats i samråd med mediehus.

”Med Rametrics 2.0 har vi skapat ett verktyg som matchar vår unika databas och som bekräftar både för oss själva men framförallt för våra kunder att vår metod för att skapa underlag till intelligenta och informerade beslut är ojämförbara på marknaden, säger Staffan Hultén, grundare och metodansvarig för RAM.