RAM lanserar ett kampanjindex

RAM lanserar nu en ny typ av resultatrapport som sätter fokus på annonsens effektivitet och grundläggande uppgifter: att skapa handling och förstärka varumärket.
”Med hjälp av denna utveckling av KPI och grafer vill vi förenkla och sätta ljus på reklamens
grundstenar; förmågan att förstärka varumärket och förmågan att skapa handlingskraft.
Den totala effektiviteten är en kombination av dessa båda” säger RAMs analyschef Staffan Hultén
“Utgångspunkten för dessa index är de effektresultat en annons eller kampanj erhåller i en
RAM mätning. De sätts i relation till samtliga mätningar i samma bransch, där den mittersta
mätningen erhåller Index 100, både för alla hopvägda imagefrågor och för alla ”action”-frågor.
Det går nu mycket enklare att förstå annonsernas styrkor och svagheter. Syftet med
rapporten är att säljare och kunder snabbt ska kunna dra nytta av mätningarna och inleda en
diskussion om hur samarbetet måste fortskrida”, skriver RAM i sitt pressmeddelande.