RAM kör på med Invisio

Undersökningsföretaget RAM gör webben bättre med tjänsten Inviso som gör det möjligt för mediehus att lära känna sina läsare bättre.

RAM Inviso, som tjänsten heter, innehåller en ny, för RAM, mätteknik och testas just nu av ett flertal kunder. Med Invisio får mediehusen en djupare kunskap om vem eller vilka som lägger märke till och agerar på olika typer av innehåll. Genom att använda den egna läsarpopulation kan man även tydligt visa hur olika kombinationer av mediekanaler stärker såväl budskap som reklameffekt.