RAM hoppar på mätningar av innehållsmarknadsföring

RAM släpper ett mätverktyg som möjliggör effektmätningar av content marketing genomförda i mobiler, på surfplattor, på webb och i print.

Det finns idag ett allt större behov av att kunna mäta och benchmarka all typ av content marketing – både i Print och Online. Utvecklingen går snabbt och det blir allt viktigare att kunna verifiera, värdera och utveckla native- och content marketing-tjänsterna. RAM har tagit fram ett mätverktyg för att kunna utvärdera kvaliteten och värdet av Content Marketing.

Mätverktyget innehåller en frågebank där man valfritt väljer ut de frågor man anser vara relevanta vid mättillfället, endast frågor om observation av innehållet och noggrannhet är obligatoriska. Resultaten presenteras i rapporter med nyckeltal, jämförelser och möjligheter att skärskåda resultaten på alla i systemet giltiga variabler.

Färgkodningen från RAMs annonsmätningar är intakt för de kommersiella frågorna, för jämförelsens skull – medan de innehållsmässiga frågorna redovisas i lila.

ram_contentmarketing

“Att få en förståelse för hur alla medier fungerar som kommunikationsbärare av reklam och innehåll är en förutsättning för att klara dagens hårda medieklimat. Framförallt med den pågående digitala transformationen och den ökande konkurrens om annonsintäkterna som finns,” skriver RAM.