Rädslan för att bli spårad i hemmet kan sätta stopp för röstassisterna

En ny studie placerar ett mörkt moln över röstassistenter som Amazon Echo och Google Home.
Endast 29 procent av brittiska konsumenter kan tänka sig att äga en röstassistent. Resten är oroade för att all data som de lämnar efter sig ska användas på fel sätt. 61 procent vill inte lämna över mer personlig data till företag som Google eller Amazon.
43 procent är rädda för att röstassistenterna ska kunna lyssna på deras privata konversationer och sedan använda det för eller emot dem.
Återigen är det yngre konsumenter som är mer öppna för att testa en röstassistent men 40 procent av alla intervjupersonerna ser ännu inte fördelarna med att ha en i sitt hem.
“Voice assistants present a fresh opportunity for brands to connect with consumers, and there’s exciting potential for this technology as a platform for advertisers. However, the research shows that mainstream scepticism remains over their value and how they are using consumer data, so there is work to be done to break down these barriers for this exciting new technology,” kommenterar Frances Revel från the7stars som genomförde undersökningen.