Rädda både världen och plånboken med en smart termostat

Det blir allt vanligare med smarta enheter i svenska hem för att styra allt från lampor till musik, men något som verkligen kommer ha en inverkan på elförbrukningen och samtidigt förbättra inomhusklimatet är en smart termostat som styr värme- och kylenheter.

Nyligen lanserade det tyska ingenjörsföretaget Tado sin nya styrenhet för Air Conditioning, och med tanke på förra årets varma sommar är det sannolikt fler svenskar som överväger en AC i hemmet. Men många som har en AC glömmer bort att stänga av den när de lämnar hemmet, och även nattetid är det vanligt att enheter är igång och drar ström helt i onödan. Tados smarta termostat kan då vara lösningen på detta problem.

Tado startade 2011 av två tyska ingenjörer som blev uppmärksamma på att en tredjedel av jordens energianvändning går åt till att värma eller kyla bostäder. Trots det fokuserar de flesta tillverkare av energibesparande prylar på exempelvis bilar och belysning. Redan idag finns det över en miljard AC-enheter i världen, och ibland annat Asien installeras successivt allt fler AC-enheter, vilket gör att man globalt räknar med att 2 miljarder AC-enheter kommer vara installerade inom en tio-års period. Behovet av smartare energianvändning för den här typen av produkter blir därför allt viktigare.

Tado startade dock med styrenheter för värme, och har enheter som både kan styra enskilda element eller en hel värmeanläggning i hemmamiljö. Tillsammans med sensorer och online-data håller deras app även koll på om några fönster är öppna, om det är personer hemma samt vad det är för väder ute. Med tiden lär sig Tados enheter hur det specifika boendet fungerar ur ett uppvärmnings- och nedkylningsperspektiv, och kan då smartare justera värme och kyla för att få ett jämnt och behagligt inomhusklimat.

Tados VD Toon Bouten säger att de lagt mycket tid på att göra såväl installationen som appen användarvänlig, eftersom de vet att om det inte är snabbt och enkelt att använda enheten så drar sig människor för att använda dem. Genom några enkla steg kopplar du upp AC-enheten till ditt wifi, och du kan få in information från både värme och kylenheter i appen för att få en bra överblick. Värmeenheterna kopplas dock upp via Tados egen hub som sedan kopplas till hemmanätverket.

Just valet av uppkopplingsmetoder är något som förbryllade mig något. För värmeenheterna har man inte valt någon av de vanliga protokollen (Z-Wave, ZigBee, 433 MHz eller 866 MHz). Istället har man skapat sitt eget protokoll vilket gör att användaren är låst till Tados egen hub. Anledningen menar Bouten är att de tre stora röststyrningsföretagen (Amazon, Google och Apple) alla använder sig av olika protokoll. Hade man då valt en av de befintliga hade man diskvalificerat sig från de andra. Det här är dock ett problem som alla tillverkare av smarta prylar sitter med, eftersom det ännu inte finns någon standard för nätverksprotokoll. Vi hoppas därför att det inom kort kommer att bli tydligare vilket protokoll som ska användas, vilket skulle underlätta för alla inblandade.

Trots frågorna kring valet av nätverksprotokoll visar deras demo på ett smidigt och effektivt system för att minska kostnaderna för värme och kyla, samt skapa en bättre luftmiljö inomhus. Bara möjligheten att kunna slå på systemet när man är på väg hem så att boendet har ett behagligt klimat när man kliver innanför dörren är något jag redan ser fram emot.