Quantcasts VD siar on framtiden för digital marknadsföring

Under Quantcast Supernova fick jag chansen att växla några ord med Konrad Feldman, VD på Quantcast för att få hans syn på framtiden för digital marknadsföring. I en värld där annonsmarknaden omsätter 500 miljarder Euro varje år finns fortfarande utrymme för utveckling och tillväxt menar Konrad.

Vi måste se digital marknadsföring som en långsiktig investering. Att bara digitalisera och sedan tro att du är färdig är inte ett förhållningssätt som kommer gynna dig i längden. Utvecklingen går framåt i rasande fart, vilket är anledningen till att Quantcast väljer att anordna eventet Supernova varje år. På så sätt får representanter från olika delar av marknadsföringsvärlden en chans att träffas, utbyta erfarenheter och lära sig om det senaste inom branschen.

Konrad menar dessutom att marknadsföring idag är så komplex att innovation kräver att flera är inblandade samtidigt. Det betyder också att utvecklingen behöver gynna fler intressenter än tidigare, där kommer bland annat samhällsperspektivet in. Varje företag behöver tänka på det samhälle som de verkar i säger Konrad och pekar på det ansvar som företag har när de försöker påverka konsumenter. Om företag leder konsumenter i en viss riktning behöver de kunna ta ansvar för konsekvenserna. Dock är det svårt att mäta konsekvenser, eller den inverkan som marknadsföring har på människor. Trots att det är vad vi helst skulle vilja mäta.

Marknadsföring mäts idag genom synlighet och räckvidd. Har rätt målgrupp haft chansen att se en annons, och hur många har sedan sett den, eller sannolikt sett den. Det finns nämligen inget bra sätt att idag mäta om en potentiell konsument uppfattat en annons, det närmaste vi kommer är att i efterhand fråga och då behöver vi brottas men minnesproblematik och en hjärna som tar emot miljontals intryck varje dag. Det är alltså ett ganska falskt mätetal, som dessutom inte besvarar den viktiga frågan: ”Har annonsen lyckats påverka konsumentens tankar, åsikter och beteenden?”. Att utveckla nya och bättre sätt att mäta annonseffektivitet ligger således högt på listan över saker som behöver utvecklas, och som sannolikt kommer att förändras inom kort.

Annonseringen behöver dessutom bli mer relevant för konsumenten. I USA är 20 minuter av varje timme reklam och det är lätt att ställa sig frågan om all denna reklam är relevant för konsumenten. Företag vill se effekt av sin marknadsföring, och devisen ”mer reklam – mer försäljning” verkar fortfarande råda i många sammanhang. Men vi vet samtidigt att användandet av ad-blockers ökar lavinartat eftersom konsumenterna är trötta på all irrelevant reklam. Det finns idag flera initiativ för att utveckla och förändra annonsmarknaden, och dessa kommer fortsätta att vinna mark den närmaste tiden menar Konrad.

Avslutningsvis frågar jag om det finns utrymme för fysiska event som Supernova i framtiden, eller om vi kommer träffas via VR-samtal och digitala konferenser. Konrad pekar dock på att det i det fysiska mötet skapas något mer, eftersom vi aktiverar alla sinnen. Att träffas fysiskt stimulerar relationsbyggande och är både användbart och effektivt. VR kommer att bli ett kraftfullt supplement, men även i framtiden kommer människor ha behov av att träffas fysiskt och tillsammans skapa framtiden.