Qlik expanderar sin marknad genom att nå ut i skolor

Genom Qlik Academic Program får universitetsprofessorer, universitet, studenter och forskare gratis Qlik-programvara och utbildning inom dataanalys. Precis så som SPSS gjorde för många år sedan.

Ett av de utbildningsinstitut som erbjuder Qlik Academic Program till sina studenter är London School of Economics.

– Datakunskap har blivit en oerhört eftertraktad egenskap, säger Dr Ela Klecun, biträdande professor inom Information Systems, Institutionen för Management, London School of Economics. Därför är det viktigt att våra elever lär sig att förstå vad data är och hur den kan användas, men också att analysera och kritiskt granska informationen. Denna kurs har varit väldigt användbar för våra studenter och kunskapen gör att de ligger steget före många andra akademiker i karriären. De inser att chefer söker individer som förstår sig på data, det vill säga personer som behärskar att analysera och ta vara på den. Dataanalys är allt viktigare för företag som letar efter nya sätt att hitta expandera och växa.