Qlik fullbordar förvärvet av Attunity

Qlik har nu köpt Attunity. Uppgörelsen innebär att big data management går ihop med analys- och BI.

Genom att föra ihop Attunitys dataintegrationslösningar med den datahantering och de kategoriseringslösningar som Qlik Data Catalyst™ erbjuder kan Qlik nu tillhandahålla sina kunder en mer omfattande dataintegrationsplattform.

Denna plattform möjliggör rörelsen av data i realtid över en mängd molnmiljöer och datasjöar – som sedan, kombinerat med prediktiv analys och artificiell intelligence ger realtidsinsikter, förklarar Qlik i ett pressmeddelande.

Attunitys agila möjligheter för dataintegration i realtid ger Qlik en unik plattform som lämpar sig perfekt för ett företags DataOps- och analysstrategier, säger Mike Capone, VD för Qlik. Möjligheten att kunna stödja kunder att bättre automatisera och hantera leveransen av pålitliga data för insikter kommer att hjälpa dem leda deras data att lösa deras mest utmanande problem.