Qlik i topp när Gartner publicerar sin Magic Quadrant för BI och analys

Qlik är återigen positionerade som ledare i Gartners “Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms”.
Enligt rapporten har marknaden för BI och analysplattformar nu skiftat från att handla om IT-ledd rapportering till affärsstyrd analys. Vidare står det i rapporten att köparna vill utöka sin moderna BI-användning, även för självbetjäning, till alla i företaget och även över företagsgränser.
– Vi är, och har alltid varit, en omvälvande kraft inom dataanalys och BI, säger Lars Björk, koncernchef för Qlik. Som pionjärer på den här marknaden kommer Qlik fortsätta ta djärva beslut för att bygga en modern, molnplattform som inte bara levererar snygga visualiseringar, utan också är en skalbar lösning för företagsövergripande styrning och administration.
Qlik förklarar:
Qlik fokuserar nu på att expandera marknaden genom att utveckla en skalbar molnplattform som kan fungera som mittpunkt och nav i alla företags analysstrategi, oberoende av storlek och antal användare. I januari 2017 meddelade Qlik att Qlik Sense® Cloud Business, bolagets SaaS-baserade lösning för visuell analys, nu är tillgänglig för analys i molnet. Genom att erbjuda en flexibel och prenumerationsbaserad molnlösning sänker Qlik tröskeln för nya användare då användare kan komma igång direkt utan installationer, investeringskostnader eller större åtaganden.
Under årens lopp, som präglats av både innovation och förändring inom BI, har Qlik vidhållit sin övertygelse om att alla människor ska kunna analysera alla datakällor – lokalt, i molnet, i hybridmiljöer, såväl externt som internt – utan restriktioner eller begränsningar. Med Qliks associativa upplevelse kan användare få svar på – eller besvara – en ström av frågor och utforska informationen fritt, istället för att användarna begränsas av fördefinierade och statiska frågor – insikter nås först när du på riktigt förstår data från olika perspektiv.