Purity IT utvecklar nya molntjänster med Nutanix

Norska Purity IT, som hjälper sina kunder bygga infrastruktur i molnet, utvecklar nu sitt partnerskap med amerikanska Nutanix. På Nutanix Platform kan Purity leverera mer sofistikerad service och sköta alla typer av IT-system i alla molnmiljöer. Därmed kan Puritys kunder fokusera på sina respektive kärnverksamheter och applikationer.

Purity IT grundades 2008 och förvärvades 2017 av Dustin Group. Genom att bli en del av en större koncern fick Purity samtidigt både mer muskler att utveckla mer avancerade tjänster och krav på sig att göra det. Det är vad som ligger bakom partnerskapet med Nutanix, ett samarbete som nu öppnar för Purity att bli en betydelsefull aktör i Norden och internationellt.

Idag har Purity 28 servicespecialister anställda på sina kontor i Oslo, Arendal och i Gran. De tar hand om drygt 200 kunder och förser dem med säker backup, lagring och återställning. Kärnverksamheten är alltså att se till att kundernas IT-system fungerar säkert och utan avbrott I molnet.

”När vi blev en del av Dustin Group år 2017 insåg vi att vi måste använda ett 360-graders perspektiv på molnet”, säger Halvor Evensen, Enterprise Account Manager på Purity. ”Det var också vid en tidpunkt då verksamheter i molnet förändrades snabbt och ställde nya utmaningar – vilket de fortfarande gör. Vi måste helt enkelt betrakta allt som händer i molnet som en helhet.”

”Det finns i dag en stark och ökande drivkraft bland företag i alla branscher att använda molnet – inte bara ett utan flera. Att använda hybridmoln är fortfarande ganska nytt eftersom det länge varit krångligt”, säger Peter Källviks, Nordenchef på Nutanix. ”Genom partnerskap med företag som Purity ser vi hur vi tillsammans kan bidra till den här utvecklingen.”

En av de innovationer som Purity tog till sig var att utveckla ett koncept för CaaS, alltså Cloud as a Service. Det innebär exempelvis att erbjuda tjänster som backup eller dataåterställning som prenumerationstjänster. Kunderna behöver inte investera i varken hårdvara, mjukvara eller i licenser. De kan helt fokusera på sina respektive kärnverksamheter, på sina applikationer.

Den möjligheten till produktutveckling var också ett vägande skäl då Purity 2018 valde Nutanix Platform. Plattformen, med Nutanix Nodes, Acropolis och Beam, är fullt transparent och gör det möjligt för Puritys kunder att fritt använda olika konfigurationer i skilda typer av moln, helt enligt vilka behov de har för ögonblicket.

”Den flexibiliteten är precis vad kunderna vill ha”, säger Ole Petter Johnsen. ”Det här partnerskapet stärker vår konkurrenskraft och vi tar oss högre upp i värdekedjan. Vi kan utveckla vassare tjänster och låta våra kunder röra sig mellan alla typer av moln. Kunderna vill själva kontrollera och köra sina applikationer. Det kan de nu medan vi tar hand om hela infrastrukturen.”

Nu, efter ett år, har Purity implementerat Nutanix Platform och har även fått ett antal nya kunder. På så sätt kan ett litet företag i Norge vinna internationell respekt och framstå som solitt, med lösningar som är trovärdiga långt in i framtiden.

”Vi har fullt fokus på framtiden”, säger Halvor Evensen. ”Vi ser hur fler och fler kunder flyttar till molnet. De vill ha multi-molnlösningar och kunna flytta sömlöst mellan olika moln beroende på sina aktuella behov. Vi ser stora möjligheter att utveckla nya säkra och skalbara lösningar som också fungerar med allt större automatik. Kunderna vill ha maximal flexibilitet och det kan vi ge dem.”