PubMatic vill locka med nollavgift på köparsidan

Genom att erbjuda förenklade prismodeller ska PubMatic göra det enklare för köpare att mer effektivt kunna bjuda på allt innehåll via plattformen, något som ska gagna både annonsörer och publicister.

PubMatic ska inte ta ut några avgifter från annonsörer (varumärken, mediebyråer DSP:er) för transaktioner på plattformen.

– Vi har alltid haft publicisten som första fokus och varit väldigt tydliga vad gäller behovet av ökad transparens inom programmatic-området. På PubMatic utvärderar vi kontinuerligt hur branschens krav ändras, så vi hela tiden kan ge bästa möjliga service och produktinnovation till våra kunder. Det är viktigt att det också reflekteras i vår prissättning, säger Rajeev Goel, medgrundare och CEO på PubMatic.

Tillkännagivandet är ett i en rad initiativ från PubMatic som syftar till att öka transparensen för köpare. Tidigare lanserades PubMatics Fraud Free – program samt nyligen introduktionen av First Price för header bidding-auktioner.