PubMatic lanserar lösning för wrapping av omnikanaler

Vidareutvecklingen av OpenWrap gör det möjligt att ha header-bidding även på Over-The-Top (OTT) media och Connected TV (CTV).

Digitala teknologiföretaget PubMatic berättar idag att man utökar sin lösning OpenWrap, en Pre-bid wrapper-lösning, till att även stödja OTT och CTV inventory.

HIttills har det krävts flera olika wrapper-lösningar för att implementera header bidding över olika kanaler och plattformar. Det har resulterat i komplexa, ineffektiva inköpsprocesser, inkonsekvent rapportering och förlorade intäktsmöjligheter. Patenterade wrappers och header bidding-lösningar i så kallade “walled gardens”, har bidragit till utmaningarna vad gäller transparens och kontroll i hela ekosystemet, skriver PubMatic.

Videoreklam är det som främst driver den digitala tillväxten idag och vi ser en ökning av investeringarna inom video från våra premiumpublicister på 300% årligen. Annonsörer vill ta tillvara de digitala möjligheterna, särskilt för varumärkesbyggande. OpenWrap tar bort komplexiteten som traditionellt hållit tillbaka reklam. Det blir enklare att köpa och sälja kvalitetsinventory över flera kanaler och ger digital reklam, särskilt videoreklam, möjlighet att uppnå sin fulla potential, säger Jonas Olsen, Vice President med ansvar för video på PubMatic.