Publikens förändrade beteende i ny rapport

Rapporten “Publikens förändrade beteende” analyserar hur filmkonsumtionen ser ut i Sverige idag och hur den har förändrats de senaste åren. Analysen bygger på tre större enkätundersökningar som SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomfört i samarbete med Svenska Filminstitutet 2007, 2011 och 2013.

Den totala filmkonsumtionen ligger relativt stabil runt 80 filmer i snitt per år och person. Men fördelningen mellan olika visningsfönster har förändrats sedan 2007. Idag sker 52 procent av filmtittandet i allmän tv, 23 procent i filmkanal, 15 procent på dvd/blu-ray, 7 procent via internet/vod och 3 procent på biograf. Sedan 2007 finns en tydlig trend där filmkanaler och dvd/blu-ray minskar medan allmän tv och hyrfilm på internet/video-on-demand (vod) ökar. Andelen film vi i genomsnitt ser på biograf är i stort sett oförändrad.

> Läs mer här