Publicisterna får hundra procent av intäkterna säger Facebook

Facebook vill att publicister laddar upp sitt innehåll och för att locka dem lovar sociala kanalen 100 procent av annonsintäkterna som de själva säljer.

Tidningar som National Geographic, The New York Times och BuzzFeed har alla blivit tillfrågade av Facebook om de vill lägga upp allt sitt innehåll som artiklar och video via Facebook “Instant Articles”.

Tanken från Facebook är att se till så innehåll som annars sprids via länkar finns kvar i plattformen och också då behåller användaren. Ordet “engagement” är det värde som Facebooks annonsteam siktar in sig på. För att behålla användaren, öka engagement så måste de få publicisterna att samarbeta.

Om Facebook säljer annonser som visas i innehållet är fördelningen 70-30 där publicisten får den större delen av kakan.

Det är oklart hur mycket Facebook själva tänker sälja och hur mycket publicisterna får jaga in annonsörer.