"Publicister brottas med utmaningen hur de ska tjäna pengar när publiken har flyttat till mobilen"

Mobilen är på väg att ta över helt som främsta kanal för mediekonsumtion och social interaktion. Hittills har utvecklingen skapat två vinnare – Facebook och Google – som växer stadigt och har idag cirka 70 procent av den digitala annonskakan.
– De som hittills lyckat dra störst nytta av mobilens segertåg hos användarna är de stora jättarna. De har haft teknik och strategi för att framgångsrikt omvandla mobilen till en pengamaskin. Men en stor grupp traditionella publicister brottas med utmaningen hur de ska tjäna pengar när publiken har flyttat till mobilen, säger Emelie Löfdahl (bild), produktdirektör på Widespace.
Enligt Widespace:
• Av den samlade tid det sociala nätverkets användare lägger på Facebook går 84 % via mobilen. En siffra som exakt matchas av företagets intäkter på mobil annonsering som också är 84 %.
• För övriga publicister och kommersiella aktörer är antalet mobila besökare 60 %. Men intäkterna, enligt Widespace beräkningar, är bara 15 %.
– Det främsta skälet till den växande klyftan är att alltför många aktörer i branschen är utelämnade åt verktyg anpassade för desktop och att marknaden är så fragmenterad. Vilket i praktiken innebär att annonsörerna missar en stor del av användarna och att publicister förlorar intäkter på sitt inventory, fortsätter Emelie.
Ett exempel på hur mobilanpassade lösningar kan öka räckvidd och därmed intäkter är Widespace nya produkt Reach Amplifier som är tillgänglig via IO, Widespace programmatiska plattform Summit och via externa DSP:er för annonser i Widespace inventory.
– Reach Amplifier löser en av de tuffaste utmaningarna på marknaden, nämligen att avsaknaden av global cookie standard har gjort iOS användarna onåbara för riktade kampanjer. Detta innebär att annonsörer och publicister missar minst 70% av alla visningar och inte når den köpstarka målgrupp som spenderar mest av alla mobilanvändare, förklarar Emelie.
Reach Ampiflier bygger i grunden på ett nytt sätt att använda Widespace Brand Algoritm, som i realtid optimerar kampanjer baserat på annonsintresse. Genom att i realtid identifiera annonsintressetvillingar till de målgrupper annonsören har satt ökar Reach Ampliflier kraftigt räckvidden och gör det möjligt att utan cookies nå även de värdefulla iOS användarna.
Enligt Widespace ökar räckvidden med upp till åtta gånger jämfört mot ursprungliga räckvidden som nåddes utifrån den fördefinierade målgruppen samt bidrar även till positiva effekter vad gäller både interaktion och view time.