Publicis vill locka personal med en flexibel arbetskultur

Publicis Media i Storbritannien har som målsättning att införa en mer flexibel arbetskultur där de anställda inte behöver befinna sig på kontoret en viss tid utan kan själva bestämma hur och varifrån de arbetar. Anledningen är såklart att man vill locka rätt personal och i slutändan få en mer framgångsrik affär.

En undersökning bland personalen visade att hela 93 procent gillade initiativet. Publicis Media håller för närvarande på att ta fram en utbildning för att hjälpa chefer och andra anställda att förstå hur den nya mer flexibla arbetskulturen ska fungera.

Läs också: Nästa generations medarbetare vill kunna jobba hemifrån

“These practices will be actively encouraged across our agencies and practices as we believe this will help us to attract and retain the right talent, lead to happier healthier employees, promote greater diversity and ultimately bring greater business success,” kommenterar Sue Frogley, chief executive på Publicis Media i Storbritannien.

Samtidigt pekar företaget på behovet av att sätta tydliga gränser, som att anställda måste komma i tid till kundmöten och vara på kontoret om det behövs.