PTS söker marknadsanalytiker

Konsumentmarknadsavdelningen söker en marknadsanalytiker till enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande. Tjänsten är ett ettårigt vikariat med start snarast enligt överenskommelse.

Konsumentmarknadsavdelningen ansvarar för PTS arbete med att skapa goda förutsättningar för konsumenterna inom området elektronisk kommunikation.

Inom telekomområdet föds ständigt nya idéer och utvecklingen går mycket snabbt. Mitt i den verkligheten befinner sig PTS och enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande. Enheten hanterar många politiska och högaktuella samhällsfrågor, exempelvis hur bredbandstillgången ser ut i Sverige, stöd till utbyggnad av bredband, främjandearbete och insamling av marknadsstatistik. Eftersom enhetens verksamhet i hög grad styrs av den politik regeringen fastställt inom telekomområdet innebär arbetet i mångt och mycket att påverka utvecklingen och bidra till samhällsnytta.

Vilka är arbetsuppgifterna?

Arbetsuppgifterna är att:

– delta i och leda arbetet med att ta fram någon eller några av följande rapporter: Svensk telemarknad, PTS individundersökning, Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband och PTS bredbandskartläggning (läs mer om rapporterna på statistik.pts.se)
kvalitetssäkra, sammanställa, analysera och dra slutsatser av data, statistik och annat material
stödja andra avdelningar
– presentera och kommunicera resultat, såväl internt som externt
samarbeta och ha kontakter med aktörer på marknaden, regeringskansliet och andra myndigheter samt olika typer av arbetsgrupper – internationella, nationella, regionala och lokala
– delta i övriga arbetsuppgifter på enheten

Vem söker PTS?

Vi söker dig med:

– högskoleutbildning som statistiker, ekonom, samhällsvetare, civilingenjör eller motsvarande
– mycket goda kunskaper i MS Excel och SQL
– mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
– förmåga att ta fram, kvalitetssäkra, sammanställa, analysera och dra slutsatser av statistiskt underlag
– erfarenhet av analys- och utredningsarbete samt rapportskrivning
– förståelse för komplicerade sammanhang samt politiska beställningar och utifrån det göra analyser, utföra uppgifter och presentera  -resultat

Meriterande är:

– kunskaper om databashantering
– erfarenheter av och kunskaper om marknaden för elektronisk kommunikation
– erfarenhet av att skriva enkäter och underlag till intervjuer med externa marknadsaktörer
– erfarenhet från statlig förvaltning

Stor vikt kommer att läggas vid personliga förmågor, såsom:

– god analytisk förmåga och förmåga att se helheter
– att snabbt sätta sig in i nya uppgifter
– att vara självgående och ifrågasättande
– god samarbetsförmåga och “service minded”
– drivkraft och initiativförmåga