PTS granskar webbplatsers kakhantering

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu en granskning kring hur reglerna om webbkakor efterlevs. Syftet med granskningen är att få fram praxis och vägledning kring hur reglerna ska följas.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen använder kakor och besökaren ska också samtycka till att kakor används.

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner, men kan också användas för att följa en användares surfande.

Granskning av hur reglerna följs

PTS kommer under 2014 att genomföra tillsynsinsatser för att undersöka hur regeln om webbkakor efterlevs. Syftet är att kunna ge ytterligare vägledning om t.ex. vilken information som ska lämnas och hur samtycke ska inhämtas.

 

jeanette_kronwall
Jeanette Kronwall, PTS

– Informationen i en del kakor är möjlig att använda för att följa en användares surfande på många olika webbplatser, som använder samma kaka, vilket kan vara känsligt ur ett integritetsperspektiv. PTS ser ett behov av att etablera en praxis och ta fram en tydligare vägledning kring hur användarna ska få information och kunna samtycka till att kakor används. Förhoppningen är att den här granskningen ska bidra till att fler aktörer följer lagens bestämmelse, säger Jeanette Kronwall, jurist vid PTS nätsäkerhetsavdelning.

Om granskningen

Under 2014 kommer PTS att bedriva tillsyn mot ett begränsat antal utvalda webbplatser, som har valts ut utifrån att besluten ska vara vägledande för många. Det handlar bl.a. om nyhetssajter, myndigheter, banker och sociala medier.

Tanken är att tillsynen ska leda till att PTS genom praxis och bedömningar i gränsdragningsfrågor kan ge ytterligare vägledning om vilken information som ska lämnas och hur samtycke ska inhämtas.