PTS Bredbandskartläggning 2013

PTS Bredbandskartläggning 2013 visar att 57 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2013. Det är en ökning med 4 procentenheter från samma tidpunkt året innan, då 53 procent av alla hushåll och företag hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Ökningen beror på fortsatt utrullning av fiber i accessnätet.