Proof Analytics revolutionerar hur du jobbar med din marknadsföringsmix

Det finns idag fler marknadsföringskanaler än någonsin. Så hur ska du som marknadschef skapa den optimala mixen för just ditt företag vid varje givet tillfälle?

Allt från PR, event, Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, SO-ME, SEO, SEM, TV, radio, print, utomhus, retargeting, kundcase, ambassadörskap, influencers, kontextuell targeting, online communities, review ads, ABA, ABM, email, sponsorskap och fler. Dessutom kan olika aktiviteter påverka olika företagsmål såsom omsättning, kassaflöde eller vinst.

Så hur ska du som marknadschef skapa den optimala mixen för just ditt företag vid varje givet tillfälle?

Det finns flera olika verktyg som kan hjälpa dig med beslutsunderlag och insikter. Attributionsverktyg kan hjälpa dig bedöma hur olika insatser påverkar konverteringen, medan visualiseringsverktyg kan hjälpa dig få en överblick över flera olika touchpoints. Problemet med båda dessa är att de huvudsakligen fungerar på digital data, och dessutom kan ha svårt att hantera data från exempelvis försäljning och hur relationerna mellan olika aktiviteter i kanalerna påverkar varandra. Resultatet blir att du riskerar att spendera för mycket pengar på vissa onlinekanaler, medan du spenderar för lite pengar på långsiktiga aktiviteter och offline-marknadsföring.

Många missar dessutom att en blandning av försäljningsinriktade och varumärkeslyftande aktiviteter är ett vinnande koncept i längden. Mark Stouse på Proof Analytics menar att försäljningsaktiviteter är kugghjulen i maskineriet, men varumärket är smörjmedlet som får kugghjulen att snurra friktionsfritt. Att kombinera båda på bästa sätt är därför nödvändigt för att inte hela maskineriet ska haverera. Men beroende på hur just ditt företag fungerar så kan blandningen behöva finjusteras, och det är där många marknadschefer fastnar. Så hur ska du då gå till väga?

Enligt Proof så handlar det om att koppla ihop flera olika datakällor, vilket innefattar såväl hur mycket marknadsföring i olika kanaler kostat, som omsättningssiffror, kassaflödet och företagets vinst. Det blir stora datamängder, men med hjälp av Proof kan företag på bara några timmar få djupgående analyser och trender som pekar på ett flertal nyckelfaktorer i hur du ska kombinera olika aktiviteter. Du kan exempelvis se vilka effekterna blir på sökmotortrafiken om du ökar eller minskar din radioreklam, eller hur aktiviteter på mässor påverkar engagemanget i sociala medier. Den här typen av relationer blir annars mycket svåra att förstå, och duktiga marknadschefer har i stor utsträckning förlitat sig på magkänsla och beprövad erfarenhet. Men nu finns möjligheten att få data på de här relationerna, som hjälper dig att fatta informerade beslut och prioritera rätt aktiviteter, istället för att gissa och lägga äggen i så många korgar som möjligt för att minska riskerna.

Så vad kan du då räkna med för resultat? Ingen vill ju spendera pengar på ett analyssystem om de inte får en bra ROI.
När du blir bättre på att optimera din blandning av marknadsföringsinsater så minskar du inte bara dina kostnader, Proof har även sett en ökning av företagens omsättning på upp till 17% och en ökning av vinstmarginalen på upp till 31%. Det är även vanligt att kostnaderna för PR-aktiviteter ökar, då företag ser en tydligare koppling mellan den typen av aktiviteter och företagets KPI:er. Samtidigt finns det ofta ett antal olika aktiviteter som nästan helt saknar koppling till affärsmålen, och då kan Proofs analyser hjälpa till att identifiera dessa aktiviteter så du kan minska eller helt sluta med dem. Resultatet blir helt enkelt att företaget får större möjligheter att se marknadsföringen som affärsdrivande. För marknadschefen skapas plötsligt möjligheten att på riktigt stötta exempelvis säljavdelningen, och se till att sälj och marknadsföring kan arbeta effektivt tillsammans för att nå företagets målsättningar.