Proof Analytics inleder samarbete med ProSales Consulting

Proof Analytics meddelar att de ingår samarbete med ProSales Consulting, som stödjer bolag i komplexa affärsutmaningar.

Samarbetet innebär att ProSales Consulting kommer att representera Proof Analytics både i Sverige och övriga Norden. Proof Analytics erbjuder analysverktyg för marknadsinvesteringar baserat på Automatiserad Marketing Mix Modeling.

Många aktörer pratar om verktyg som förenklar och effektiviserar arbetet med marknadsmixen, men de analyserar inte utan ger bara en snapshot av nuläget. Detta är den första lösningen i sitt slag, som på riktigt ser till alla variabler i en komplex marknadsmix. Vi ger en evidensbaserad bild av vad som fungerar eller inte, säger Andreas Källroos, COO på Proof Analytics.

Hela vår affär går ut på att leverera högre ROI inom allt som rör sälj- och marknadsföring. Idag innebär det att vi måste ha tillgång till stora mängder analysresurser på en mycket avancerad nivå. Genom Proof kan vi nu ge våra kunder bättre resultat på mycket snabbare tid, till samma kostnad eller lägre, avslutar Henrik Munthe, VD på ProSales Consulting.