Projekt mot smygreklam i sociala medier får bidrag från Internetfonden

De senaste åren har mängder av anmälningar om misstänkt smygreklam kommit in till Konsumentombudsmannen och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd. Men bevisläget har varit svårt och först i september 2015 fälldes ett företag och en bloggare (jfr.se och misslisibell.se).

Utfallet baserades delvis på den tekniska bevisning som togs fram av den ideella organisationen Digital Reliance som nu får stöd från Internetfonden för att gå vidare med att utforma en nätbaserad tjänst för att systematiskt identifiera misstänkta överträdelser mot marknadsföringslagar och riktlinjer.

Gustav Martner, en av initiativtagarna till Digital Reliance, kommenterar.

– SmygreklamRobot kommer att göra en automatisk analys av postat innehåll i sociala medier och sortera ut misstänkta överträdelser av marknadsföringslagar och riktlinjer. Rapporterna från systemet kan sedan användas på många olika sätt.

Digital Reliance hoppas kunna utforma systemet i nära dialog med plattformsägare, innehållsskapare och organisationer som i dag arbetar med självreglering.

– Vi arbetar för bättre mediamiljöer, inte minst för barn. Vi hoppas det här kan bli en hjälp för alla som skapar och konsumerar innehåll i sociala plattformar, säger Gustav Martner.

SmygreklamRobot är planerat att lanseras som beta-version i slutet av 2016.