Programmatic ökar enligt IAB

Köp av annonser via så kallad Programmatic är på väg att öka, enligt en ny rapport från Interactive Advertising Bureau (IAB).

Över 90 procent av 1.000 tillfrågade annonsörer, mediabyråer och publicister från 29 olika marknader sa att de ska öka sina investeringar i Programmatic det närmaste året.

Enligt rapporten visar annonsörer “controlled, cautious approach with an emphasis on managing their own data and maximising value and margins by monetising inventory more effectively”. Rapporten avslöjar även att de flesta inte har egen expertis inom området.

Rapporten pekar på att det behövs mer kunskap för att verkligen kunna ta tillvara på kraften med Programmatic och maximera värdet. Det behövs fler kunniga och behov av att träna personal i Programmatic.