Programmatic, not too problematic

RTB och Programmatic är den hetaste trenden just nu inom digital annonsering. MMS CEO Magnus Anshelm rapporterar om de senaste inom programmatic från seminarie igår som arrangerades av MediaMecca.

MediaMecca-seminariet PRGRMTCMECCA med Mindshare som huvudsponsor hölls på Metropol Palais torsdagen 1/10.

Seminariet inleddes med forskare Eva Regårdh som gav oss några intressanta utblickar genom att peka på olika typer av automatisering i samhället.

Sedan fortsatte Robin Leijonhufvud, Head of Digital på Mindshare att ge oss en bild av processen och de olika aktörernas roller.

Angie French från Xaxis gav oss intressanta råd kring hur en “börs” jobbar med att “connecting the brands with the right people”.

Första passet avslutades därefter med Nigel Gilberg från Appnexus, som lyfte fram trender och visade prognoser över reklaminvesteringarnas utveckling. Inte oväntat bedöms online växa mer än offline, men inom online beräknas dels video, dels programmatic växa mer än search och annan display.

Andra scenpasset av seminariet inleddes med Axel Tandberg från Swedma som lyfta fram frågan om privacy. Inom EU sker nämligen just nu mycket som kan begränsa möjligheterna att använda personuppgifter. Hans allmänna råd var att förbättra dialogen med de individer som man samlar på sig uppgifter om. Har man bara ett aktivt samtycke så kommer man långt. Joe Reid från Krux hade fokus på data och användning av data för att nå uppsatta mål.

Det tredje scenpasset bestod av två olika paneler. I den första diskuterade fem medieföretag sin syn på programmatic. Intressant var att man hade lite olika uppfattning.

Dilem Güler från Expressen lyfte fram att Programmatic absolut inte ska ersätta mötet mellan köpare och säljare. – Om vi tror att maskiner och data ska ersätta människor och insikter, så är vill illa ute!

Detta höll andra med om och Oskar Sardi från Leeads fyllde i med att det gemensamma lärandet är enormt viktigt. Programmatic buying håller på att bli ett mycket viktigt hjälpmedel som kan frigöra tid till andra centrala frågor i medievalet. Ingen vill (eller fick) nämna hur stor andel av deras försäljning som är programmatic, men IRM:s pekade på att det under 2014 endast utgjorde 3 procent av de totala reklamköpen online.

Den avslutande punkten gick under rubriken; Den Nya Rådgivaren. Panelen bestod av 6 personer som fick uppdrag att välja bort någon av de andra. Lin Eriksson från Lensway lyfte där fram att fragmentiseringen gör bilden så komplex idag att hon inte kan se att en rådgivare löser alla dessa frågor. Det behövs många specialister och slutkunden måste bli en duktig generalist. Ingen är bäst på allt, men någon är bäst på något. Man får själv ta ansvar för att bygga sin helhet och med så många val att göra behövs många olika rådgivare.

En fråga som jag tyckte saknades i diskussionen var oberoendet, men som slutkund måste man ju förväntas vara källkritisk. Vem ger vilka råd varför? I denna panel släppte faktiskt ett medieföretag lite information om hur stor andel av reklamintäkterna online som kommer från Programmatic. Joakim Flodin, Aftonbladet berättade nämligen att deras andel ligger runt 5 procent.

Hela seminariet avslutades med ett kort samtal mellan moderatorn Patrik Sandberg, den väldigt rutinerade Kenneth Danielsson, Mindshare och den mycket insiktsfulla Simone Skoog, Head of Digital på GroupM.

Simone påtalade att vi hört många buzz words och att vi inte får glömma att detta enbart är en metod för medieköp. Det är en evolution, inte en revolution.

Kenneth lyfte fram behovet av lärande för att ta Programmatic framåt.

En fråga som helt utelämnats var hur Programmatic kommer in i medievalutorna. Det är begripligt eftersom ingen har några svar ännu. Extremt mycket data och väldigt stora möjligheter att följa upp medieköpen. Transparensen är dock idag obefintlig, vilket omöjliggör fullt accepterade medievalutor. Inom Programmatic Video finns det emellertid förutsättningar för en valuta genom att alla reklamfilmer kan ha unika filmkoder precis som i linjär-TV och online video idag. Här har marknaden en unik möjlighet.

Avslutningsvis, vill jag lyfta fram moderatorn Patrik Sandberg som alltid är påläst, som i detta seminarium även bidrog med att lyfta begripligheten inom ett svårt område där det bryts ny mark varje dag. Mycket relevanta följdfrågor och han guidade föredragshållarna till att förklara vissa delar som inte var alldeles självklara för oss i publiken.

Magnus

Magnus Anshelm CEO 
MEDIAMÄTNING I SKANDINAVIEN MMS AB
Drottninggatan 108
113 60 Stockholm Sweden
Tel: +46(0)8 736 10 01
Mobil: +46(0)70 218 51 10
Gå in på Hottop och skapa din egen tv-topplista.
www.mms.se