Profilerna som leder StockholmMediaWeek

Årets StockholmMediaWeek programleds även i år av Claes de Faire. Claes guidar publik och medverkande gäster genom dagarna och programmet som helhet. Till sin hjälp har han fyra programledar-sidekicks. StockholmMediaWeek är indelat i fyra akter, en sidekick per akt, och evenemanget äger rum den 17-18 maj på China Teatern i Stockholm.
Claes de Faire, vd på Fokus, har rollen som programledare under de två fullspäckade dagarna som StockholmMediaWeek omfattar. Under Claes ledning kommer dagsaktuella mediefrågor diskuteras tillsammans med några av de mest namnkunniga inom branschen. I år under temat: Trender och mottrender – en mediebransch fylld av motsatser.
Dagarna är indelade i fyra olika akter och till varje akt har en sidekick knutits. StockholmMediaWeeks sidekicks har en framskjuten roll i framtagandet av innehållet och står för både djup och bred branschkunskap inom sina områden. Innehållsansvarig, för årets program som helhet, är Göran af Klercker.