Produktens härkomst är avgörande för många konsumenter

Ny internationell forskning visar att så många som 73 procent av konsumenterna anser att produktens tillverkningsland är en viktig faktor vid nya inköp. Denna faktor kan till och med överväga sådant som pris, funktion eller kvalitet.

Studien är utförd av analysföretaget Nielsen, som har undersökt om konsumenter föredrar lokala produkter framför internationella företag. Hela 30 000 deltog via internet i studien, och de kom från 61 olika länder och omfattade 40 kategorier. Svaret på om ursprungsland har en betydelse för konsumenten var kort och gott – ja.

  • Paneldeltagare i Asien/Stilla Havet och Afrika/Mellanöstern lade större vikt vid ursprungsland än andra faktorer (pris, funktionalitet och kvalitet), medan
  • konsumenter i Europa, Nord- och Latinamerika lade mindre vikt vid ursprungsland än andra faktorer

Läs mer: Var tredje amerikan hugger hellre av sig fingret än ger upp internet

På frågan kring vilka faktorer som var avgörande vid ett köp, och som påverkade valet av företag visade det sig att:

  • Pris och värde var den viktigaste faktorn vid köp från både internationella (42 procent) och lokala företag (43 procent)
  • positiv erfarenhet från ett varumärke (32 procent för internationella och 28 procent för lokala)
  • “säkra” ingredienser och säker tillverkning på tredje plats, och
  • prissänkta varor och priskampanjer kunde också vara viktiga vid både “internationella” köp (26 procent) som från lokala tillverkare (24 procent)

Den enda faktorn som tydlig särskilde lokala från internationella varumärken var nationell stolthet.

Läs mer om studien här.