Privatpersoners användning av datorer och internet 2013

Totalt har 7 miljoner personer, eller 91 procent, i åldern 16–85 år tillgång till dator i hemmet 2013. I åldersgruppen 16–74 ligger datortillgången på samma nivå som föregående år, 94 procent.

Denna rapport försöker med hjälp av statistik om personers tillgång till och användning av it att beskriva i vilken utsträckning Sverige är på väg att bli ett informationssamhälle. Dessa data har samlats in via SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU).

Ladda ned rapporten här.