Priset till årets tillväxtmotor går till… Salesforce

Att användningen av molntjänster ständigt ökar är välkänt. Det för med sig en mängd kanske inte så uppenbara saker. Salesforce som är en av marknadsledarna i molnet demonstrerar det på ett tydligt sätt.

Enligt en rapport från analysföretaget IDC kommer Salesforce självt tillsammans med ekosystemet kring företagets molntjänster att medföra att 4,2 miljoner nya jobb skapas från början av 2019 till slutet av 2024. Det innebär i medel 700 000 nya jobb per år, under en sexårsperiod.

Rapporten bygger bland annat på svar från 5 740 molnanvändare i 32 länder.

Värt att notera är att ekosystemet kring Salesforce i nuläget är mer än fyra gånger större än Salesforce självt. Det beror bland annat på att de företag och organisationer som ingår i ekosystemet spenderar pengar på tilläggsprodukter och -tjänster till Salesforces molntjänster. 2024 förutspås ekosystemet vara sex gånger större än Salesforce.

Ekosystemets storlek kan så klart beror på flera saker. En är troligtvis att Salesforce flaggskepp, kundvårdstjänster (CRM), är tillämpningar som är utbyggbara till sin natur. Det finns en mängd uppenbara tillägg att ta fram. Räknat i reda pengar förutspår IDC att Salesforces kunder kommer fylla på ekonomierna i sina respektive länder med 1,18 biljoner dollar, cirka 11,5 biljoner kronor, under den nämnda sexårsperioden. Det är en ökning från 859 miljarder dollar som förutspåddes för sexårsperioden från början av 2017.

Att de här olika måtten för tillväxt hamnar på en anmärkningsvärd nivå beror förstås på att användningen av molntjänster i sig förutspås öka rejält, eller i klartext med 19 procent per år fram till slutet av 2024. Det innebär från 147 miljarder dollar för 2018, till 418 miljarder dollar för 2014. Den prognosen kan jämföras med att mjukvara som inte körs i molnet bara tros växa med tre procent per år. En skillnad mellan mjukvara i molnet och annan mjukvara är att den förra tydligt hänger i hop med digital transformation, ett område där traditionell mjukvara inte hävdar sig lika bra. Digital transformation tros komma vara knuten till nästan hälften av försäljningen av molntjänster 2024.

Den bransch som tros påverka den beskrivna tillväxten mest är den för finansiella tjänster. Ökningen tros bli 273 miljarder dollar, cirka 2,7 biljoner kronor, fram till 2024. Antalet nya jobb tros bli 804 600. Frågan är hur extraordinär den tillväxt som knyts till Salesforces molntjänster ska anses vara. Självklart kan även andra tjänster och produkter, byggda med mjukvara eller på andra sätt, kopplas till sekundära intäkter och anses generera jobb för folk.

Men tre saker är glasklara. För det första är det mycket pengar det handlar om, i en tillväxtsektor. För det andra är det många arbetstillfällen. För det tredje visar faktumet att Salesforce lyfter fram de här sakerna att det finns både en förståelse och ett intresse inom företaget för vilken roll man spelar i både näringslivet och samhället.

Rapporten i sin helhet hittar du här.