Pris, kvalitet och leveranstid – du kan inte få allt i ett!

Det är vanligt att en konsument vill ha en produkt som är ”bra och billig” och förväntar sig att den ska finnas tillgänglig omedelbart. Men detta visar sig inte bara vara svårt, utan i det närmaste omöjligt. Lågt pris, hög kvalitet och kort leveranstid hänger nämligen ihop, men du kan inte få alla tre i samma paket.

Priset är det värde som tillverkaren (och eventuella mellanhänder) bedömt är rimligt för varan. Det tar hänsyn till bland annat efterfrågan, råvarukostnader, tillverkningstid och komplexitet, samt hur bra produkten bedöms vara i förhållande till liknande produkter på marknaden.

Kvaliteten är ett mått på hur bra produkten är i förhållande till andra produkter men även i relation till livslängd och detaljrikedom. Detta givetvis baserat på vad som är möjligt utifrån samtida teknologi, att ha USB-minnen med 16Gb lagringskapacitet var helt enkelt inte möjligt för 15 år sedan, men idag anses det vara mer eller mindre standard. En produkt av lägre kvalitet förväntas inte hålla så länge, eller är lite mindre exakt i sin utformning eller detaljrikedom.

Leveranstid har att göra med hur omedelbart konsumenten kan få sin vara. Det är så klart beroende av om det är en standardlösning eller en specialprodukt. Det har också att göra med hur högt prioriterad kunden är av leverantören i relation till andra kunder. En kund som prioriteras högre kommer sannolikt att få sin vara eller tjänst snabbare än en som prioriteras lägre.

Så hur hänger då dessa tre ihop?

Jo en produkt som har hög kvalitet i relation till andra produkter kommer värderas högre av såväl leverantören som konsumenten. Den kommer därför att betinga ett högre pris än andra produkter, även om det går att få tag på snabbt.

En produkt som är komplex, men som kunden vill ha snabbt kräver att leverantörer omfördelar sina resurser för att snabba på processen. Det kan handla om fler personer som arbetar med projektet, eller en snabbare typ av leverans. Detta kommer då att generera en högre kostnad, eftersom fler resurser allokeras under en begränsad tid och leverantören måste ha kostnadstäckning. Det kan även resultera i att andra kunder blir upprörda på förseningar som uppstår till följd av omfördelningen av resurser, och då kan leverantören behöva kompensera de andra kunderna, vilket innebär en högre kostnad.

Om produkter redan finns i lager, så innebär det att den tar upp lagerplats, vilket i sin tur medför extra kostnader. Dessutom har produkten då bundit leverantörens kapital, med en förhoppning om att produkterna kommer att säljas innan de blir utdaterade av ett eller annat skäl.

En vara som har ett lågt pris kommer däremot att antingen vara gjord med billigare råvaror, färre personal eller tid avsatt för att färdigställa projektet eller tillverkas i ett låglöneland där leveransen i vissa fall kan ta månader.

Så slutsatsen är att du som konsument aldrig omedelbart kan få en produkt som är bra och billig; men du kan få två av dem. Frågan är vilka två du prioriterar: lågt pris, hög kvalitet eller snabb leverans?