Prenumerationer allt viktigare inkomstkälla i molntjänsternas tidevarv

Att utvärdera teknikföretag har länge varit en knepig historia. Analytiker måste läsa in sig på en omfattande uppsättning kriterier innan de bedömer både marknadsledare och eftersläntare. Det faktum att teknik snabbt kan förändras gör saker och ting än mer komplexa – och innebär att gamla sätt att mäta framgång behöver anpassas. Det skriver Peter Källviks från Nutanix.

På många sätt är det här bara en gammal film som repriseras. Visserligen med några förändringar i intrigen och med en ny uppsättning skådespelare, men likväl en repris. Samma diskussioner uppstod när vi lärde känna molnföretag som fick oss att tänka i nya banor, likt pionjären Salesforce.

Vi kunde inte längre enbart stirra oss blinda på lönsamhet eller stigande intäkter som dominerande faktorer eftersom Salesforce tog en ny väg: man fokuserade inte på att sälja dyra licenser utan bad istället om ett blygsamt abonnemang per användare. Något som lett till att Salesforce kunnat växa stadigt utan att oroa sig för de toppar och dalar som traditionell försäljning och distribution av mjukvara kan innebära.

I dag, inom sektorn som sysslar med hyperkonvergerad infrastruktur, behöver vi en ny uppsättning KPI:er och nya sätt att minska förvirringen som en komplex IT-värld kan orsaka. Vissa företag föredrar fortfarande att distribuera programvara och hårdvara lokalt – och betala på förhand för det. Andra kunder vill använda molnet som sitt standardval. Det som är uppenbart är att nästan alla kunder verkar vilja ha flexibiliteten att göra både och. En möjlighet att placera arbetsbelastningar där de passar bäst.

För att bättre kunna tillgodose kundernas önskemål går vi som andra företag från att sälja hårdvara till mjukvara. Detta är inte en speciellt revolutionerande förändring även om det kanske låter som det. Tillverkare av apparater och utrustning har under många år bäddat in sin mjukvara i metall för att göra det lättare för köpare eller för att helt enkelt öka intäkterna.

Precis som vid en flytt från traditionell mjukvara till molnapplikationer, kan flytten från att sälja fyrkantiga lådor till att sälja programvara få många att missa det viktiga. Den nya modellen för dagen bygger på att ge kunder flexibilitet med kortare kontraktstider. Något som innebär att både vi och våra partners får mindre intäkter här och nu. Istället ges möjlighet att expandera våra intäkter under kundrelationens hela livslängd – så länge kunderna är nöjda.

Adobe har visat hur man kan genomföra en övergång från programvara till moln. Även Microsoft, under Satya Nadella, gör en liknande resa som en del av en bredare nystart av sitt varumärke. Men dessa resor kan ta tid. Kom ihåg att det inte är speciellt länge sedan vissa analytiker menade att Amazon var en veritabel katastrof eftersom företaget prioriterade tillväxt framför profit. Vi vet alla hur det gick.

För att förstå företag av idag behöver vi alla lyfta blicken framåt och sluta titta på kortvariga tecken. Endast på detta sätt kan vi se klart på något som i praktiken är en revolution för hur IT förvärvas, distribueras och konsumeras.