Praktisk dataläskunnighet värderas högre än utbildning när företag anställer

En undersökning genomförd av Data Literacy Project och analysföretaget Qlik visar att karriärmöjligheterna är stora för de som kan läsa och förstå data.

Arbetssökande som har praktisk erfarenhet av att läsa och arbeta med data har stora fördelar på arbetsmarknaden. Det visar en ny undersökning genomförd på uppdrag av Data Literacy Project och det svenskgrundade analysföretaget Qlik.

Nästan två tredjedelar (59 procent) av företagen i undersökningen rankar arbetslivserfarenhet eller en case-intervju, där kandidater löser ett affärsproblem för att visa sin datakunskap, som de bästa indikatorerna på en persons dataläskunnighet. Endast 18 procent ansåg att en examen i ämnet var det som var primärt avgörande för anställningen.

Detta innebär att karriärmöjligheter och löner som förutsätter dataläskunnighet inte är begränsade till personer med examen inom datakunskap, en insikt som går helt i linje med en bredare trend identifierad av Glassdoor, om att ett ökande antal teknikföretag nedprioriterar utbildning/examen till förmån för praktisk dataläskunnighet.

Företagen letar aktivt efter dataläskunniga anställda

De flesta företag (63 procent) letar aktivt efter kandidater med förmåga att använda, arbeta med och analysera data – vilket skapar goda möjligheter för de som har dessa värdefulla färdigheter. De med en grundläggande förståelse för data och analys väntas utgöra en tredjedel av arbetskraften 2020, en ökning med 14 procent sedan 2015 enligt IBM.

Det är kanske inte förvånande med tanke på den enorma tillväxtmöjligheten för företag med god dataläskunnighet och beslutsfattande baserat på data. Qliks Data Literacy Index visade att stora företag som är bättre på dataläskunnighet hade 3 till 5 procent högre värdering, vilket motsvarar mellan 320 och 534 miljoner dollar för företagen i undersökningen.

Även om inte alla undersökta företagsledare var medvetna om vad deras företag betalar sina dataläskunniga anställda, visar Qliks undersökning att 75 procent av de som var insatta betalade högre löner till anställda med förmågan att läsa, arbeta med, analysera och argumentera med data.

Företag dåliga på att investera i sina egna anställda

Trots att många förstår värdet av erfarenhet och datacertifiering, uppgav 50 procent av företagen att de inte tillhandahåller utbildning inom dataläskunnighet till sina anställda. Endast 34 procent sa att de hade utbildningar på plats. Detta trots att 78 procent av de anställda säger att de skulle vara villiga att investera mer tid och energi i att förbättra sina datafärdigheter.

De individer som är motiverade att vidareutbilda sig på egen hand har goda möjligheter att lämna sin nuvarande roll och hitta nya möjligheter – särskilt när data växer i betydelse i alla företag.

18 procent av beslutsfattarna menade att en certifiering – något som kan göras efter högskola eller formell utbildning – var den bästa indikatorn på en kandidats dataläskunnighet och visade på förmågan att använda de tekniker som krävs idag.

Detta innebär att alla som investerar i att förbättra sin dataläskunnighet – oavsett befintliga kvalifikationer – kan få betydligt fler karriärmöjligheter.