Positiva annons-känslor i Skandinavien

Resultatet för tredje kvartalet av EU-rapporten “European Advertising Business Climate Index” visar att Sverige och Danmark tillhör de länder som drar upp förtroendet för annons-branschen.

Sammantaget visar siffrorna för hela Europa på en minskad orderingång och optimism, framför allt i Storbritannien och Frankrike. Troligen beror detta på att Kina dragit ner sin tillväxttakt något och därmed inte behöver lika mycket hjälp från europeiska reklambyråer.

Läs mer: summering av studien på Europa-nivå.