Podden: Intervju med Fredrik Östgren om framgångssagan

Precis ankommen till New York får vi tag på Fredrik Östgren, som är VD på Nepa, och där i business. Vi frågar honom om vad som är nyckeln till framgången för bolaget som gått från research till actions och noterat sig på börsen.
Här berättar Fredrik om bolagets resa och hur de siktar mot en världsmarknad.

Det är ingen tvekan om att det går bra för Nepa, ett bolag som gått från 1 anställd till 250 på elva år. Man har lyckats med konststycket att styra om sina verksamhet från att leverera beslutsunderlag till att även implementera actions i bolag baserat på research – en holy grail för hela researchbranschen. Bakom framgången finner vi bland annat ActionHub, en integrering mellan research, kunden, beslutsfattare och operativt ansvariga. En löpande insiktsmaskin som pumpar runt actions i hela verksamheten.