Vi har stängt från 1 april 2020

PlayAd Media Group köper Flow Network

PlayAd Media Group har förvärvat Flow Network och stärker därmed sin position ytterligare som det ledande oberoende mediebolaget inom online video i Norden.
Förvärvet av svenska Flow Network innebär, utöver en gedigen publicistlista, att PlayAd kommer att ha ett ännu tydligare fokus på produktion av videoinnehåll. Den nya redaktionen kommer att bidra med egenproducerad videojournalistik för att komplettera publicisternas egna innehåll och bredda syndikeringsmöjligheterna.
– PlayAd kommer genom köpet av Flow Network bli ännu mer kompletta som mediehus inom online video i Norden. Vi kommer i och med Flow Networks etablerade redaktionsverksamhet att kunna erbjuda vårt nordiska YouPlay-nätverk ett högkvalitativt redaktionellt videoinnehåll för publicering inom nyheter, sport, featureområdet och så kallade explainers, berättar Jonna Strandberg, Nordenchef för YouPlay i ett pressmeddelande.
PlayAd kommer i och med sammanslagningen representera starka varumärken som Norrköpings Tidningar, Göteborgs-Posten, Östgöta Correspondenten, Upsala Nya Tidning, Enköpings-Posten, NSD, Norrbottens-Kuriren, Hallandsposten, Bohusläningen, Piteå-Tidningen m fl. Sedan tidigare finns NWT-koncernen och Skånska Dagbladet-koncernen, som representerar svenska lokala mediehus, med i nätverket.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.