Platsdata från bara två sociala appar räcker för att identifiera dig

Många väljer att vara anonyma på vissa sociala medier, men inte på andra. Nu visar ny forskning från Columbia University att det inte går att ha olika identiteter online – allt som behövs för att ta redan på din identitet är platsdata från två olika appar.

”Att skapa separata identiteter online är en illusion”, menar Augustin Chaintreau, professor i datavetenskap vid Columbia University, “din metadata kommer att leda tillbaka till en unik användare”. Platsdata är allt som behövs för att härleda en användares identitet, oavsett konto.

Studien utfördes genom ett samarbete med Google, och använde en speciell algoritm som spårade så kallade geotaggar på olika sociala plattformar som Instagram och Twitter. Forskarna lät algoritmen räkna ut sannolikheten för att en användare som postat ett inlägg via en app vid ett tillfälle och en specifik plats, kan vara samma användare som gjort ett inlägg på helt annan plats, och vid en annan tid.

Läs mer: Varannan kan tänka sig att dela med sig data från sitt smarta hem – mot betalning

Allt detta är möjligt att räkna ut via metadata och geotaggningar. Chris Riederer, en av forskarna, vill därmed öka medvetenheten bland användare om att de “delar platsinformation i ett växande antal appar, ofta utan att veta om det”.

Att det kan vara dumt att geotagga är redan känt för många, och medvetenheten kring detta bör stärkas. “Företag behöver inte längre arbeta så sofistikerat för att få tillgång till denna data och använda den för egna syften”, säger Riederer.

“Många väljer att dölja sin identitet online”, säger Chaintreau, “men om jag berättar för dig att platsdata gör att man ändå kan koppla en person till flera olika konton, hur förändrar det ditt beteende?”. Det menar Chaintreau är en fråga vi måste fundera över.